Thời tiết Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh 7 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.87 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.87 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh