Thời tiết Thị trấn Cô Tô 15 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.02 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.02 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.29 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.29 m/s
Thứ 5 25/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 7.68 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.68 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.96 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.96 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.54 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.19 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.19 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.51 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.4 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.4 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.28 m/s

26° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.28 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.67 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.67 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.61 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.61 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.26 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.26 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.66 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.66 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.91 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.29 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.29 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Cô Tô vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Cô Tô