Thời tiết Thị trấn Cô Tô 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Thị trấn Cô Tô Thứ 3 - 23/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Cô Tô
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.02 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:25

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Thị trấn Cô Tô Thứ 4 - 24/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Cô Tô
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.29 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:24

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Thị trấn Cô Tô Thứ 5 - 25/07

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Cô Tô
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

7.68 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:24

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Thị trấn Cô Tô Thứ 6 - 26/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.46 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Cô Tô
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.96 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:24

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Thị trấn Cô Tô Thứ 7 - 27/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

26°/27°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.73 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

26°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Thị trấn Cô Tô
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.54 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:24

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Cô Tô vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Cô Tô