Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền 15 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.27 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 m/s

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.64 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.26 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.26 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Khuê Ngọc Điền vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Khuê Ngọc Điền