Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền 3 ngày tới

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 2 - 17/06

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

21°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.16 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/27°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

59 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.93 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 3 - 18/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.14 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.16 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 4 - 19/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

65 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.99 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Khuê Ngọc Điền vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Khuê Ngọc Điền