Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 7 - 15/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.41 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.04 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

CN - 16/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền CN - 16/06

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.76 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/25°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 2 - 17/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

66 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.68 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 3 - 18/06

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/24°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.97 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền Thứ 4 - 19/06

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

26°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/22°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.23 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/26°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền
Độ ẩm

61 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Khuê Ngọc Điền vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Khuê Ngọc Điền