Thời tiết Xã Bông Krang 15 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 m/s

16° / 17°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 m/s

15° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.35 m/s

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 m/s

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.82 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.04 m/s

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 m/s

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 m/s

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 m/s

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 m/s

15° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 m/s

15° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Bông Krang vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Bông Krang