Thời tiết Xã Bông Krang 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 3 - 18/06

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

21°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.75 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

17°/21°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.26 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 4 - 19/06

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

16°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 5 - 20/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.03 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

16°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

67 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.67 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Bông Krang vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Bông Krang