Thời tiết Xã Bông Krang 5 ngày tới

Thứ 7 - 15/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 7 - 15/06

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

17°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

79 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.06 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

CN - 16/06

Thời tiết Xã Bông Krang CN - 16/06

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.07 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

16°/21°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.35 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:12

Thứ 2 - 17/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 2 - 17/06

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.5 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

16°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

68 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.75 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 3 - 18/06

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

17°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.9 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

16°/21°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.09 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Bông Krang Thứ 4 - 19/06

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

16°/18°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.4 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

16°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Bông Krang
Độ ẩm

62 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.78 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Bông Krang vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Bông Krang