Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì 20 ngày tới

Thứ 3 23/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.79 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.79 m/s
Thứ 4 24/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.49 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.49 m/s
Thứ 5 25/07
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 6.27 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.27 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.01 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.01 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.15 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.15 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.49 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.49 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.55 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.55 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.02 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.02 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.02 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.02 m/s
Thứ 5 01/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 6.38 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.38 m/s
Thứ 6 02/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.51 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.85 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 m/s
CN 04/08
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 5.85 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.85 m/s
Thứ 2 05/08
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 5.33 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.74 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.74 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.58 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.58 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.07 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.07 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.35 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.35 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.11 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì