Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì 7 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.44 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.44 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.31 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.5 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.5 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.37 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì vào 7 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì