Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 2 - 15/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.35 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

75 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.63 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:12

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 16/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.18 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.6 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:12

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 17/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.23 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:12

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì