Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì 5 ngày tới

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 3 - 23/07

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.79 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:11

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 4 - 24/07

29°

mây cụm

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

77 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:11

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 5 - 25/07

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.27 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

Thứ 6 - 26/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 6 - 26/07

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.62 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.01 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

Thứ 7 - 27/07

Thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì Thứ 7 - 27/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.13 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Độ ẩm

76 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.15 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì