Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh 15 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.53 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.53 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.32 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.32 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.17 m/s

20° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

20° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.84 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.16 m/s

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.29 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.29 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.18 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.18 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.29 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.29 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.29 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.29 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.17 m/s

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.17 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh