Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh 3 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 2 - 15/07

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

19°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

78 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:15

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 3 - 16/07

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.53 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:15

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 4 - 17/07

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

88 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.32 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:14

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh