Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh 5 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh CN - 21/07

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/21°

Lượng mưa
Lượng mưa:

8.39 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

20°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.24 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:14

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 2 - 22/07

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

19°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/23°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

86 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:14

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 3 - 23/07

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

20°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.56 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.19 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:14

Thứ 4 - 24/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 4 - 24/07

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

19°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.49 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.57 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:14

Thứ 5 - 25/07

Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh Thứ 5 - 25/07

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

19°/20°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.19 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

19°/22°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.28 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh