Thời tiết Phường Yết Kiêu 10 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.21 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.21 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.56 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.56 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.69 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.69 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.66 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.34 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.34 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 10 ngày tới

Lượng mưa Phường Yết Kiêu vào 10 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Yết Kiêu