Thời tiết Phường Yết Kiêu 3 ngày tới

CN - 21/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu CN - 21/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

9.54 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.47 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:34

Thứ 2 - 22/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu Thứ 2 - 22/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.71 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

80 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.47 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:34

Thứ 3 - 23/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu Thứ 3 - 23/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.7 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.77 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Phường Yết Kiêu vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Yết Kiêu