Thời tiết Phường Yết Kiêu 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu Thứ 7 - 13/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.05 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.21 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

CN - 14/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu CN - 14/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

33.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

85 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.56 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu Thứ 2 - 15/07

28°

mưa vừa

Cảm giác như 35°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

44.3 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/28°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.69 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:36

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu Thứ 3 - 16/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

16.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

84 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.66 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:35

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Phường Yết Kiêu Thứ 4 - 17/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

3.47 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Phường Yết Kiêu
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

2.43 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Phường Yết Kiêu vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Yết Kiêu