Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam 10 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.88 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.88 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.35 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.35 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.92 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.92 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.72 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.72 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 8.43 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.43 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.51 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.51 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.2 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.2 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.38 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.38 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.52 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.52 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.65 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.65 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Bình Nam vào 10 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vĩnh Bình Nam