Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam 5 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 3 - 18/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

4.55 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.65 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

6.32 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.41 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.67 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

72 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.31 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:21

Thứ 6 - 21/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 6 - 21/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

0.84 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

71 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.98 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:21

Thứ 7 - 22/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 7 - 22/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.79 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

8.04 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:21

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Bình Nam vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vĩnh Bình Nam