Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam 3 ngày tới

Thứ 3 - 18/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 3 - 18/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

7.36 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.88 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

Thứ 4 - 19/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 4 - 19/06

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.04 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

74 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

5.35 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

Thứ 5 - 20/06

Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam Thứ 5 - 20/06

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

1.75 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam
Độ ẩm

69 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.92 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:21

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Bình Nam vào 3 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vĩnh Bình Nam