Thời tiết Xã Vĩnh Bình Nam 20 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.81 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.81 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.56 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.56 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.25 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.25 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.49 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.49 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.81 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.81 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.32 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.32 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.97 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.97 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.91 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.91 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.81 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.81 m/s
Thứ 2 24/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.08 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.08 m/s
Thứ 3 25/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.19 m/s

28° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.19 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.77 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.77 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.67 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.67 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.43 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.43 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.28 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.28 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.26 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.26 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.35 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.29 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.29 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.81 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Xã Vĩnh Bình Nam vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Vĩnh Bình Nam