Thời tiết Xã Cẩm La 15 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.08 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.08 m/s
Thứ 4 24/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.78 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.78 m/s
Thứ 5 25/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.13 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.13 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.63 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.63 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.66 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.98 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.98 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.24 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.24 m/s
Thứ 3 30/07
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 5.4 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.4 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.47 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.47 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.81 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 m/s
Thứ 6 02/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.38 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.38 m/s
Thứ 7 03/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.51 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.51 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.51 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.53 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.53 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Xã Cẩm La vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cẩm La