Thời tiết Xã Cẩm La 5 ngày tới

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Xã Cẩm La Thứ 2 - 15/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/28°

Lượng mưa
Lượng mưa:

44.83 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm La
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.07 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:37

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Xã Cẩm La Thứ 3 - 16/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

27°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

38.08 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

27°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm La
Độ ẩm

90 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.14 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:36

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Xã Cẩm La Thứ 4 - 17/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

34.21 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm La
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.73 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:36

Thứ 5 - 18/07

Thời tiết Xã Cẩm La Thứ 5 - 18/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

18.51 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm La
Độ ẩm

89 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.1 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:36

Thứ 6 - 19/07

Thời tiết Xã Cẩm La Thứ 6 - 19/07

31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

10.78 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Xã Cẩm La
Độ ẩm

83 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.12 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cẩm La vào 5 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cẩm La