Thời tiết Xã Cẩm La 20 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.07 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.07 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.14 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 m/s
Thứ 4 17/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.73 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.73 m/s
Thứ 5 18/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.1 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 m/s
Thứ 6 19/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.12 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.12 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.36 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.36 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.09 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.25 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.25 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.25 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.25 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.66 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.06 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.82 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.82 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.83 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.83 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.27 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 m/s
Thứ 3 30/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.7 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.94 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.94 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.46 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.46 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.24 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.24 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.06 m/s

30° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Xã Cẩm La vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cẩm La