Thời tiết Huyện Cô Tô 10 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.33 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.33 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.11 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.11 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.49 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.49 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.98 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.98 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.35 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.33 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.22 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.22 m/s
CN 21/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.4 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.4 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.4 m/s

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.4 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô vào 10 ngày tới