Thời tiết Huyện Cô Tô 15 ngày tới

CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.24 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.24 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.24 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.24 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.23 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.23 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.64 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.64 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.78 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.78 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.87 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.87 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.37 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 7.57 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.57 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.16 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.16 m/s
Thứ 6 02/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.24 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.24 m/s
Thứ 7 03/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.24 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.24 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.62 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.62 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô vào 15 ngày tới