Thời tiết Huyện Cô Tô 5 ngày tới

Thứ 7 - 13/07

Thời tiết Huyện Cô Tô Thứ 7 - 13/07

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

30°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

2.72 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

30°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cô Tô
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

6.33 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

CN - 14/07

Thời tiết Huyện Cô Tô CN - 14/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

40.57 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cô Tô
Độ ẩm

82 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

8.11 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:33

Thứ 2 - 15/07

Thời tiết Huyện Cô Tô Thứ 2 - 15/07

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

29°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

28°/29°

Lượng mưa
Lượng mưa:

66.91 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

28°/29°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cô Tô
Độ ẩm

87 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

7 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:33

Thứ 3 - 16/07

Thời tiết Huyện Cô Tô Thứ 3 - 16/07

30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

21.94 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/30°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cô Tô
Độ ẩm

81 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

4.49 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:33

Thứ 4 - 17/07

Thời tiết Huyện Cô Tô Thứ 4 - 17/07

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ thời tiết
Ngày/Đêm:

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/Tối:

29°/30°

Lượng mưa
Lượng mưa:

5.76 mm

Nhiệt độ thời tiết
Thấp/Cao

29°/31°

Dự báo độ ẩm thời tiết Huyện Cô Tô
Độ ẩm

73 %

Dự báo tốc độ gió
Gió

3.98 m/s

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Thời gian Bình minh và Hoàng hôn
Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:32

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô vào 5 ngày tới