Thời tiết Huyện Cô Tô 7 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.46 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.46 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.46 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.46 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.32 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.32 m/s
Thứ 2 22/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.78 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.78 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.07 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.07 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.43 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.43 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.29 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.29 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô vào 7 ngày tới