Thời tiết Huyện Cô Tô 20 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 9.39 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
9.39 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.18 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.18 m/s
Thứ 4 17/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.14 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.14 m/s
Thứ 5 18/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.19 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.57 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.57 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.57 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.57 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.54 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.31 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.31 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.29 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.29 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.29 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.29 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.82 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.82 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.03 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.03 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.03 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.03 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.47 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.47 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.47 m/s

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.47 m/s
Thứ 3 30/07
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 4.58 m/s

31° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.58 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.93 m/s

31° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.93 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.16 m/s

31° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.16 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.54 m/s

31° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.84 m/s

31° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.84 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô vào 20 ngày tới